Skip directly to content

Tijdelijke MTB-route in de maand augustus

on Tue, 02/08/2016 - 22:04

In goed overleg met de organisatie van de dance events: Dance valley, Dutch Valley en Latin Village hebben we de mogelijkheid gekregen, om net als vorig jaar, een tijdelijke MTB-route te mogen gebruiken! Deze route is van kracht vanaf dinsdag 2 augustus tot en met woensdag 24 augustus 2016! Let op de event dagen is de route gesloten! De route ligt wel degelijk op terrein dat normaal niet toegankelijk zou zijn voor ons! Maar de organisatie wil graag de MTB-ers tegemoet komen bij het beoefenen van hun sport en bied dan ook de mogelijkheid om de bufferzone van hun evenement terrein te mogen MTB-en. Dit betekend dat we te gast zijn en dat verkeer of gebruikers van de evenmenten organisatie voorrang hebben in het terrein! We gaan er van uit dat iedereen zich sportief hieraan zal houden. Het is maar op 1 manier mogelijk om bij het startpunt van de route te komen. Deze aanrij route is dus aan en afrijroute. Wees voorral op dit stuk goed attent op verkeer en gebruikers van de event-organisatie die hier aan het werk kunnen zijn! Verder is de route duidelijk uitgepijld. Wees er op attent dat op verschillende plaatsen van de route hekken staan van de event-organisatie, deze staan open maar hebben vaak uitsteeksels die scherp kunnen zijn. Hieronder is de route aangegeven in "paars". Het gele gearceerde gedeelte is wel te betreden maar is in samenspraak met de event organisatie als Niet te Gebruiken terrein aangemerkt, Hou je hier aan zodat dit jaar deze mogelijkheid om te blijven MTB-en weer als geslaagd in de boeken kan!

I