Skip directly to content

Tijdelijk MTB-Parcours, tijdens dance events in juli en augustus 2015!

on Wed, 15/07/2015 - 22:45

In goed overleg met de organisatie van de dance events: Dance valley, Dutch Valley en Latin Village hebben we de mogelijkheid gekregen om een tijdelijke MTB-route te mogen gebruiken! Deze route is van kracht vanaf woensdag 15 juli tot en met 19 augustus 2015! Let op de event dagen is de route gesloten! De route ligt wel degelijk op terrein dat normaal niet toegankelijk zou zijn voor ons! Maar de organisatie wil graag de MTB-ers tegemoet komen bij het beoefenen van hun sport en bied dan ook de mogelijkheid om de bufferzone van hun evenement terrein te mogen MTB-en. Dit betekend dat we te gast zijn en dat verkeer of gebruikers van de evenmenten organisatie voorrang hebben in het terrein! Dit is een proef voor dit jaar en we hopen dan ook dat iedereen zich sportief aan zou houden.

Het is maar op 1 manier mogelijk om bij het startpunt van de route te komen. Deze aanrij route is dus aan en afrijroute. Wees voorral op dit stuk goed attent op verkeer en gebruikers van de event-organisatie die hier aan het werk kunnen zijn! Verder is de route duidelijk uitgepijld. Wees er op attent dat op verschillende plaatsen van de route hekken staan van de event-organisatie, deze staan open maar hebben vaak uitsteeksels die scherp kunnen zijn. Hieronder is de route aangegeven in "paars". Het gele gearceerde gedeelte is wel te betreden maar is in samenspraak met de event organisatie als Niet te Gebruiken terrein aangemerkt, Hou je hier aan zodat de proef dit jaar kan slagen en we misschien bij komende events dezelfde afspraken over kunnen maken.